Контакт

За поръчки и доставка

За гр. София: 0882 800 441; 0882 800 455;  Свържете се с нас

София 1373                                офис тел: +359 (0) 884 171 121                                         

ул. Среброструй 8                     факс: +359 (0) 2 8025170                   

                                                    ел.поща: office@proftrade-bg.com